Ordensreglement for campingbedrifter

Ordensreglement

  • Gjester melder sin ankomst til ansvarshavende og oppgir navn, fast hjemstedsadresse; samt viser legitimasjon (innregistrering). Avgift for oppholdet blir å betale etter gjeldende priser.

 

  • Gjesten skal rette seg etter betjeningens anvisninger og plikter og sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og evt. Andre bestemmelser.

 

  • Det benyttes bare campingutstyr av normal type og størrelse. Det er ikke tillatt å sette opp egne innretninger i tillegg til telt og campingvogn, for eksempel gjerde, plattform og lignende uten tillatelse fra bedriftens ansvarshavende. Graving i bakken må ikke finne sted.

 

  • Hunder holdes i bånd og luftes utenfor campingområdet.

 

  • Det vises hensyn overfor andre gjester og campingbedriftens naboer. Bilkjøring er bare tillatt mellom innkjørsel og egen tildelt plass. På den tildelte plass skal gjesten sørge for god orden og renslighet. Radio, TV, musikkinstrumenter etc. brukes med omtanke og hensyn. Det betyr lav lydstyrke om dagen og absolutt stillhet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Enhver bruk av skytevåpen er forbudt, likeså spill eller lek som kan være sjenerende eller farlig for andre. Salg inne på bedriftens område er kun tillatt med ansvarshavende samtykke.

 

  • Avfall legges bare i avfallsdunkene. Bilvask, personlig vask, klesvask, oppvask og skylling skal bare finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene.

 

  • Ansvarshavende eller hans/hennes personale kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som påføres bedriftens eiendom må betales av skadevolderen.

 

  • Ved avreise må det benyttede område etterlates rent og ryddig. Avreisetid er senest kl. 12.00.

 

  • Gjester som opptrer beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, skal vises bort om nødvendig med politiets hjelp. Det samme gjelder gjester som foretar avtrede utenfor de oppsatte klosetter eller på annen måte forurenser.

 

  • Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.

 

Følg disse reglene og både du og de andre gjestene vil få et like hyggelig opphold!

ÅPNINGSTIDER

Skranke

Hverdager: 08-22
Lørdag: 08-22
Søndag: 08-22

Kiosk

Hverdager: 08-22
Lørdag: 08-22
Søndag: 08-22

Stilletid

Hverdager: 23-07
Lørdag: 23-07
Søndag: 23-07