$apiData['content']['article']['title']

Trivselsregler på plassen

Campingen skal være et sted for vennskap, glede og gode opplevelser. Vårt mål er å skape fantastiske ferieminner på en jordnær og ekte campingplass. Vi er også helt sikre på at alle våre gjester vil jobbe sammen med oss for å nå målet – og dette ordensreglementet gir oss noen enkle og tydelige kjøreregler for å komme dit.

 

 • På campingen skal det være trygt for alle – og alle gjester plikter derfor å sette seg inn i retningslinjer og regler for brannvern, bruk av gass og andre eventuelle bestemmelser.
 • Det benyttes bare campingutstyr av normal type og størrelse. Det er ikke tillatt å sette opp egne innretninger i tillegg til telt og campingvogn, for eksempel gjerde, plattform og lignende uten tillatelse fra daglig leder på plassen. Graving må ikke finne sted da strømførende ledninger kan ligge i bakken.
 • Hunder holdes i bånd og luftes utenfor campingområdet.
 • Alle gjester og medarbeidere viser hensyn til hverandre og campingens naboer. Bilkjøring er bare tillatt mellom innkjørsel og egen tildelt plass. På den tildelte plass skal gjesten sørge for god orden og renslighet.
 • Vi elsker musikk, men høyttalere, TV, musikkinstrumenter etc. må brukes med omtanke og hensyn. Det betyr lav lydstyrke om dagen og nattero stillhet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
 • Salg inne på bedriftens område er kun tillatt med daglig leders samtykke.
 • Avfall legges bare i avfallsdunkene. Avfallscontainere finnes på angitt plass og sorteres i tråd med informasjon på containere / beholdere.
 • Bilvask, personlig vask, klesvask, oppvask og skylling skal bare finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene.
 • Campingen kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som påføres campingplassens eiendom må betales av skadevolderen.
 • Campingen skal bringe glede for både store og små. Gjester som opptrer beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden skal vises bort.
 • Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Det er viktig å overholde dette av hensyn til campingplassens gjester og naboer rundt plassen.

 

Dersom en uønsket situasjon skulle oppstå – eller om du ønsker å fortelle om noe som er bra – så finner du oss ute på plassen eller i resepsjonen.

 

Vi ønsker alle våre gjester et herlig opphold på hos oss!