Ledige faste plasser 2017

Vi har opparbeidet noen nye plasser for langtidsleie, terminvis leie á kr 3 510,- per 2 mnd., per år pt. kr 21 060,- inkl. 10 % mva.

Plassene er nye uten platting el lign.

Ta kontakt med bestyrer på plassen telefon 907 09 507 eller per e-post post@nescamping.no