Kontakt oss

Nes Camping Jeløy AS
Nesvegen 520, Jeløy
1514 Moss
Telefon: 69 27 01 76
Mobil: 907 09 507
e-post: post@nescamping.no
*
*
*

Juridisk ansvarlig:
  • Nes Camping Jeløy AS - org. nr. 913 369 912 MVA
  • Grunnen leies av gården Østre Nes, gnr. 3042, bnr. 1. Arealet er ca 73 da.

Bestyrer:
  • ADDIS AS ved Bente Mogstad er engasjert som bestyrer. Hun har i sesongen sin bopel på plassen.